Meteen naar de inhoud

Afl. 7 Interview met Martin van Rooijen

Afl.7 Onze hoofdgast, Martin van Rooijen, fractievoorzitter en lijsttrekker voor 50PLUS in de Eerste Kamer die al jaren voor vecht voor pensioenen en AOW.

Verder zijn deze aflevering te gast Herman Nota, lijsttrekker 50PLUS Provinciale Staten Fryslân en Rens Reinierse, lijsttrekker 50PLUS Provinciale Staten Zeeland. Ook Edmond van Ooijen schuift aan. Hij is 50PLUS-raadslid in Deurne en plaatsvervangend lid ledenparlement FNV. Bij de FNV hield Edmond van Ooijen zich onder meer bezig met pensioenen.
Martin van Rooijen legt uit dat pensioen uitgesteld loon is, ‘geld van de werknemers en van de gepensioneerden’ en dat we in Nederland ‘een prachtig pensioenstelstel’ hebben, naast de AOW. De AOW werkt anders, daarbij betalen werkenden voor mensen die AOW ontvangen. Maar ook gepensioneerden dragen bij.

Het huidige pensioenstelsel is goed, maar er moet wel geïndexeerd worden, vindt 50PLUS; een aanpassing aan de inflatie. Zo’n (inhaal)indexatie is nooit gedaan, maar volgens Martin van Rooijen goed mogelijk. Nu is er een voorstel voor een nieuw pensioenstelsel, maar dat is niet nodig als er geïndexeerd wordt. Die nieuwe wet is niet alleen niet nodig, maar zelfs onwenselijk. Martin van Rooijen voorziet grote problemen wat betreft kwaliteit en uitvoerbaarheid. “Ik zeg: niet doen.”
Herman Nota: “We moeten de stichtingsvorm van de pensioenfondsen omzetten naar een coöperatieve vereniging, waarbij door het pensoenfondsbestuur verantwoording wordt afgelegd aan de ledenvergadering en niet meer aan de Nederlandse Bank. We moeten terug naar de echte eigenaar en die ook eigenaar maken.”

Martin van Rooijen vat het samen: “Er is niets aan de hand, maar op grond van de rekenregels van de Nederlandse Bank en de Nederlandse politiek is de bevolking wijs gemaakt dat het stelsel onhoudbaar is.” Hij belooft vuurwerk in de Eerste Kamer: “Mijn grote speerpunt in dat debat wordt: dit is onteigening en dat moet van tafel en het bezwaarrecht moet terugkomen.”
Het tweede onderwerp, de AOW, wordt ingeluid door huiscolumniste Ellen Verkoelen. Zij bepleit: “Laten we vasthouden aan de AOW op 65 jaar en aan de koppeling van de AOW met het minimumloon.”

Precies waar Martin van Rooijen zich in de Eerste Kamer voor heeft ingespannen met steun van de gehele oppositie. Met als gevolg dat de koppeling voorlopig blijft en dat de AOW wordt verhoogd met acht procent. Maar juich niet te vroeg, waarschuwt hij: “Er gaat ook weer 340 euro vanaf, waardoor je bijna de helft van je extra verhoging weer kwijt bent.” De senator eist nu dat de 340 euro hersteld wordt. “We gaan door tot we ook dat gevecht gewonnen hebben.”
‘Stem voor later’ is gericht op de Staten- en Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. De presentatie is in handen van Rob Hompe en Gerard van Hooft.